• Outstanding students in 2016 HKDSE: Ting Cheuk Wun 5(5**) 3(5*) 1(A) Wong Chung Yan 5(5**) 2(5*) 1(5) Chung Wai Yin 5(5**) 1(5*) 2(5) Wong Ting Sum 4(5**) 4(5*) Chan Pak Wing 4(5**) 3(5*) 1(B) Chong Kwong Yu 4(5**) 1(5*) 2(4) Cheng Cheuk Yu 4(5**) 3(5) Wong Kam Ching 3(5**) 3(5*) 1(5) 1(A) Li Chui Yin 3(5**) 2(5*) 1(5) 1(4) Wong Yan Kei 2(5**) 4(5*) 1(5) 1(4) Cheng Ho Ming 2(5**) 5(5*) 1(5) Cheng Man Wai 2(5**) 3(5*) 1(5) 1(4) 1(A) Tai Lok Yin 2(5**) 3(5*) 1(5) 1(4) Yuen Kwan Nok 1(5**) 5(5*) 1(5)