• Outstanding students in 2017 HKDSE: Chan Ching Him 6(5**) 1(5*) 1(5) Kwok Wing Sum 4(5**) 4(5*) 1(A) Tsang Ho Nam 4(5**) 4(5*) 1(A) Pang Ming Yan 3(5**) 2(5*) 2(5) Choi Kai Hei 2(5**) 4(5*) 1(5) 1(A) Yau Nga June 2(5**) 5(5*) 1(5) Wong Tin Na 2(5**) 4(5*) 1(4) Li Ka Mei 1(5**) 5(5*) 2(5) Chan Ho Ming James 1(5**) 5(5*) 1(5)